تگ: روش تحقیق


9 گام برای تحقیقات بازاریابی موفق

اجرای موفق تحقیقات بازاریابی خواسته هر شرکتی است؛ چگونه اجرای این تحقیقات یک مسئله است و مراحلی که برای موفقیت آن باید طی شود یک مسئله دیگر. در مقاله‌های پیشین به اهمیت تحقیقات بازار، کاربرد تحقیقات بازار و نحوه استفاده از آن پرداختیم.

در این مقاله به نکات ارزشمندی اشاره می‌کنیم که در موفقیت تحقیقات بازاریابی نقش بسزایی دارند. هرچند که این آزادی عمل را خواهید داشت، به تناسب سازمان خود، تغییراتی در آنها اعمال کنید یا برای سریع‌تر انجام شدن کار دو یا چند قدم را همزمان اجرا نمایید.

(بیشتر…)


نمایی کلی از روش های تحقیقات بازار

Market Research یا تحقیقات بازار، راهی برای شناخت بهتر مشتریان فعلی یا آتی و به طور کلی بازار پیش روی ماست. روش های مختلفی برای دسته بندی روش های تحقیقات بازار وجود دارد. بیشتر این روش ها در ۶ دسته جای می گیرند:

  1. تحقیق ثانویه
  2. پرسشنامه ها
  3. گروه های کانونی
  4. مصاحبه ها
  5. مشاهدات
  6. آزمایشات میدانی

اصلی ترین طبقه بندی تحقیقات بازار، تحقیق اولیه و ثانویه می باشد. تحقیق ثانویه، اولین روش از روش های شش گانه ی تحقیقات بازار است.

(بیشتر…)