کمپین مهربانی

شما هم در کار خیر شریک شوید!

کمپین مهربانی

مردی کنار ساحلی که پر از ستاره‌های دریایی در حال مرگ بود راه می‌رفت. متوجه شد پسر بچه‌ای ستاره‌های دریایی را یکی‌یکی به داخل اقیانوس پرت می‌کند. مرد به پسر بچه گفت این ساحل صدها مایل است و صدها ستاره دریایی در آن هستند و کار او تاثیری نخواهد داشت. پسر‌بچه درحالی‌که داشت یک ستاره دریایی دیگر را به داخل اقیانوس پرت می‌کرد گفت «برای این یکی تاثیرگذار بودم.»

همه ی ما در مورد کودکان محک شنیده ایم، گهگاهی با دیدن کودکان مریض تاسفی خورده ایم و با افکار خود کلنجار رفته ایم که ای کاش میتوانستم به همه کمک کنم.
کودکانی که به دنیا آمده اند و طعم تلخ بیماری را چشیده اند بیماری ای درد آور و سخت که آرامش و حس خوشحالی از خانواده ای گرفته که علاوه بر غم بیماری کودک خود مشکل پرداخت هزینه های درمان را نیز دارند.
شاید نتوانیم به همه ی این کودکان کمک کنیم اما شاید با کمک های جزیی خود بتوانیم ذره ای در بهبود این کودکان و تقدیم آرامش به آنها تاثیر گذار باشیم.

بپرسیم این امکان را در اختیار کاربران خود قرار داده است که بدون پرداخت هیچ هزینه ای فقط با استفاده از امتیازات خود و با ضریب تبدیل امتیاز مخصوص محک، معادل نقدی آن را طبق تعرفه برای خیریه محک واریز کند تا با استفاده از این موقعیت، دین خود را هرچند کوچک ادا کرده باشد.

محک
۶۷٫۵۹۱٫۲۰۰ ریال
از طرف ۸۴۰ نفر از کاربران بپرسیم به محک کمک شد.
کاربرانی که کمک کرده‌اند